× بستن تبلیغات

نمونه تحقیق بررسی يين تاثیر فعالیت های ترفیع (تبلیغات و فعالیت های پیشبرد فروش) و ارزش ویژه برند

جمعه 23 شهريور 1397
3:47
دانشجو
تحقیق بررسی يين تاثیر فعالیت های ترفیع (تبلیغات و فعالیت های پیشبرد فروش) و ارزش ویژه برند

تحقیق-بررسی-يين-تاثیر-فعالیت-های-ترفیع-(تبلیغات-و-فعالیت-های-پیشبرد-فروش)-و-ارزش-ویژه-برندقسمتی از مقدمه: مقدمه نقش برند ها در شناسایی محصولات شرکت در بازارهای رو به گسترش امروزی، نقشی انکارناپذیر است (پرهیزگار و عابد، 1391)...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

فایل تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب

جمعه 23 شهريور 1397
3:47
دانشجو
تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک

تلفیق-تکنیک-تحلیل-پوششی-داده‌ها-dea-با-کارت-امتیازی-متوازن-bsc-برای-ارزیابی-و-مقایسه-عملکرد-شعب-بانکقسمتی از چکیده: با توجه به لزوم و اهمیت مطالعه کارایی بانک‌ها، جهت شناسایی واحد های ناکارا و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد بانک‌ها، در پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 20 شعبه از شعب بانک تجارت در شهر تهران و در دوره زمانی سال‌های 1389 و 1390 با استفاده از تحقیق روش تحلیل پوششی دادها و کارت...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

دریافت فایل تحقیق بررسی توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند

جمعه 23 شهريور 1397
3:47
دانشجو
تحقیق بررسی توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند

تحقیق-بررسی-توسعه-مدل-وفاداری-برند-با-تبیین-نقش-شخصیت-برند-و-مسئولیت-اجتماعی-برندبخشی از چکیده: ارتباط بین نقش های اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است، چالشی که سازمان ها با آن روبرو هستند این است که آن‌ها باید هم زمان به افزایش سودآوری و پاسخ‌گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت هم زمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژی...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

فایل آماده تحقیق بررسی جهانگردی الکترونیک و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روند توسعه گردشگری در ا

جمعه 23 شهريور 1397
3:47
دانشجو
تحقیق بررسی جهانگردی الکترونیک و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روند توسعه گردشگری در ایران

تحقیق-بررسی-جهانگردی-الکترونیک-و-نقش-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-در-روند-توسعه-گردشگری-در-ایرانقسمتی از چکیده: فناوری اطلاعات توانایی سازمان های گردشگری را بهبود بخشیده، بهره وری آنها را افزایش داده، خظ مشی های آنها را تغییر داده، محصولات آنها را بازاریابی نموده ومشارکت آنها را با تمام ذینفعان یعنی گردشگران، عرضه کنندگان محصولات گردشگری ، سازمان های گردشگری ، گروه های مرتبط و ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید آنلاین تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران

جمعه 23 شهريور 1397
3:47
دانشجو
تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق-بررسی-حاکمیت-شرکتي-و-ريسک-در-شرکت-هاي-عضو-بورس-اوراق-بهادار-تهرانقسمتی از چکیده: در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید فایل تحقیق بررسی دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا

جمعه 23 شهريور 1397
3:47
دانشجو
تحقیق بررسی دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا

تحقیق-بررسی-دانش‌آفرینی-در-سازمان‌های-رسانه‌ای-با-استفاده-از-مدل-نوناکابخشی از چکیده: دانش‌آفرینی یا مدیریت دانش مشتمل بر طیفی از استراتژی‌ها و الگوهای اجرایی است که در یک سازمان بمنظور شناسایی، خلق، ارائه ، متمایز ساختن و قادر ساختن پذیرش بینش‌ها و تجربیات مورد استفاده قرار می‌گیرد...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

کاملترین فایل تحقیق بررسی رابطه بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران

جمعه 23 شهريور 1397
3:47
دانشجو
تحقیق بررسی رابطه بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران

تحقیق-بررسی-رابطه-بين-هوش-چند-گانه-و-تفکر-انتقادی-مدیرانقسمتی از چکیده: پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقيق حاضر را مدیران دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اردبيل تشكيل مي دهد. براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که با سطح اطمينان 95% برابر كه حجم نمونه برابر يا 66بدست آمده است. براي نمونه گيري از ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید و دانلود تحقیق بررسی رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان

جمعه 23 شهريور 1397
3:46
دانشجو
تحقیق بررسی رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان

تحقیق-بررسی-رابطه-ابعاد-ماهیت-شغل-بر-میزان-خلاقیت-کارکنانقسمتی از چكيده: هدف اصلي اين پژوهش سنجش رابطه بين ماهيت شغل (متغیر مستقل اصلی) و ميزان خلاقيت (متغیر وابسته) كاركنان بيمه استان گيلان بود. سؤالات پژوهش با درنظر گرفتن خلاقيت و ابعاد ماهيت شغل (چالش هاي شغلي، ارزش كار، فرصت هاي شغلي، ابزار شغلي، خوداستقلالي، بازخورد) مطرح و مورد بررسي قرار گفت...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید اینترنتی تحقیق بررسی رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی

جمعه 23 شهريور 1397
3:46
دانشجو
تحقیق بررسی رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی

تحقیق-بررسی-رابطه-اتوماسیون-اداری-با-رضایت-مشتریان-سازمان-تامین-اجتماعیقسمتی از چکیده: امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و ... از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

برترین پکیج تحقیق بررسی رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان

جمعه 23 شهريور 1397
3:46
دانشجو
تحقیق بررسی رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان

تحقیق-بررسی-رابطه-ادراک-رهبری-خدمتگزار-و-عملکرد-کارکنانقسمتی از چکیده: یک مفهوم کلی از انواع رهبری خدمتگزار در مجموعه مدیریت است که این نوع از رهبری می تواند پایه و اساس برای طبقه بندی و ارزشیابی ویژگیهای رهبری خدمتگزار در سازمان باشد که به مدیران کمک می کند.درحال حاضر بررسی ومطالعه درمورد رهبری بین رهبری خدمتگزار و ادراک کارکنان شرکت گاز ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به darsifile است. || طراح قالب bestblog.ir