× بستن تبلیغات

فایل مقاله بررسی جایگاه طرح های هادی در توسعه پایدار روستاهای کشور (نمونه موردی: روستای اردوشاهی ا

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:16
دانشجو
دانلود مقاله بررسی جایگاه طرح های هادی در توسعه پایدار روستاهای کشور (نمونه موردی: روستای اردوشاهی ا

دانلود-مقاله-بررسی-جایگاه-طرح-های-هادی-در-توسعه-پایدار-روستاهای-کشور-(نمونه-موردی-روستای-اردوشاهی-ا چکیده طرح هادی یکی از فراگیرترین و مؤثرترین طرح هـای توسـعه و عمـران در سـطح روسـتاها بـه شـمار مـی رود و مـی توانـد شتاب بخش توسعه پایدار روستایی باشد. این طرح عمدتا جنبه های کالبدی روستاها را مو...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

دریافت فایل مقاله تجارب جهانی مداخله در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: طرح نوسازی مرکز شهر اسپری

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:16
دانشجو
دانلود مقاله تجارب جهانی مداخله در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: طرح نوسازی مرکز شهر اسپرینگفیل

دانلود-مقاله-تجارب-جهانی-مداخله-در-بافت-های-فرسوده-شهری-(نمونه-موردی-طرح-نوسازی-مرکز-شهر-اسپرینگفیل چکیده با توجه به ضرورت بهره برداری بهینه از ظرفیت های درونی شهرها در برنامه ریزی توسعه شهری، سیاست های ساماندهی عرصه های فرسوده ی شهری موضوع این تحقیق می باشد. در این راستا به منظور استفاده از تجر...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

فایل آماده مقاله درآمدی بر شناخت مفاهیم منظر صوتی شهر از دیدگاه صاحبنظران

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:16
دانشجو
دانلود مقاله درآمدی بر شناخت مفاهیم منظر صوتی شهر از دیدگاه صاحبنظران

دانلود-مقاله-درآمدی-بر-شناخت-مفاهیم-منظر-صوتی-شهر-از-دیدگاه-صاحبنظران چکیده با رشد روزافزون شهر ها و شلوغ تر شدن آنها و استفاده بیش از حد از تکنولوژی و وسایل موتوری ، آلودگی های محیط زیست شهری نیز افزایش می یابد. آلودگی صوتی نیز به یکی از بزرگترین مشکلات شهر های رو ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید آنلاین مقاله طراحی اقلیمی ساختمان ها و الزام توجه به خرد اقلیم شهری

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:16
دانشجو
دانلود مقاله طراحی اقلیمی ساختمان ها و الزام توجه به خرد اقلیم شهری

دانلود-مقاله-طراحی-اقلیمی-ساختمان-ها-و-الزام-توجه-به-خرد-اقلیم-شهری چکیده این پژوهش به بررسی نحوه طراحی اقلیمی ساختمان و تاثیر خرد اقلیم شهری برساختمان طراحی شده پرداخته است.هدف اصلی بررسی چگونگی طراحی اقلیمی ساختمان و توجه به مدیریت صحیح مصرف انرژی در آن بوده و ب...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید فایل مقاله بررسی تاثیر معماری بادگیرهای سیستان درساخت آس بادهای دوره اسﻻمی در این منطقه

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:15
دانشجو
دانلود مقاله بررسی تاثیر معماری بادگیرهای سیستان درساخت آس بادهای دوره اسﻻمی در این منطقه

دانلود-مقاله-بررسی-تاثیر-معماری-بادگیرهای-سیستان-درساخت-آس-بادهای-دوره-اسﻻمی-در-این-منطقه چکیده: بادگیر ها با اشکال مختلف در شهر های مرکزی و جنوب ایران ساخته شده،که هر کدام بر حسب ارتفاع و جهت باد مطلوب طراحی و اجرا شده اند. محیط وشرایط اقلیمی در مناطق گرم وخشک باعث گردیده ، بیشتر مناز...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

کاملترین فایل مقاله بررسی معماری همساز با اقلیم شهر گنبد کاووس با استفاده از شاخص گیونی

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:15
دانشجو
دانلود مقاله بررسی معماری همساز با اقلیم شهر گنبد کاووس با استفاده از شاخص گیونی

دانلود-مقاله-بررسی-معماری-همساز-با-اقلیم-شهر-گنبد-کاووس-با-استفاده-از-شاخص-گیونی چکیده   انسان همواره برای بهتر زیستن به دنبال شرایط آب و هوایی مناسب اقلیمی است در این پژوهش از داده های ۲۰ ساله (۱۹۹۳-۲۰۱۲) دما و رطوبت نسبی ایستگاه گنبد کاووس استفاده شد. گنبد کاووس به دلیل...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید و دانلود مقاله نقش تجارت الکترونیک در سفارشی سازی انبوه

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:15
دانشجو
دانلود مقاله نقش تجارت الکترونیک در سفارشی سازی انبوه

دانلود-مقاله-نقش-تجارت-الکترونیک-در-سفارشی-سازی-انبوه چکیده: با توجه به رقابتی بودت تجارت در عصر حاضر اکثر شرکتها امروزه تمرکز زیادی بر مشتری و نیازهای مشتریان دارند . سفارشی سازی انبوه مقوله ای است که با ورود تجارت الکترونیک به عرصه تجارت در میان تو...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید اینترنتی مقاله تبیین جایگاه هویت قومی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دوره های ابتدایی و راهنمایی

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:15
دانشجو
دانلود مقاله تبیین جایگاه هویت قومی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دوره های ابتدایی و راهنمایی

دانلود-مقاله-تبیین-جایگاه-هویت-قومی-در-کتاب-درسی-تعلیمات-اجتماعی-دوره-های-ابتدایی-و-راهنمایی چکیدهامروزه هرچند جوامع بشری دارای نوعی وفاق اجتماعی و انسجام ملی هستند ولی افراد آن از نظر سنی، جنسی، شغلی، نژادی، قومی و مذهبی متفاوت از همدیگرند و این تفاوت ها باعث ایجاد گروه های اجتماعی متنوع...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

برترین پکیج مقاله بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی شهر یزد و تاثیر آن بر تعدیل دما با استفاده از تصاویر

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:15
دانشجو
دانلود مقاله بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی شهر یزد و تاثیر آن بر تعدیل دما با استفاده از تصاویر ماهو

دانلود-مقاله-بررسی-روند-تغییرات-پوشش-گیاهی-شهر-یزد-و-تاثیر-آن-بر-تعدیل-دما-با-استفاده-از-تصاویر-ماهو چکیده با توجه به تاثیر دما در شرایط اقلیمی هر منطقه و اهمیت پیشبینی آن در برنامهریزیهای محیطی، استفاده از روشهای دقیقتر آماری برای مطالعه تغیر و پیشبینی عناصری مثل دما کاربرد وسیعی پیدا کرده است. ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

مقاله تهیه نقشه کاداستر زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره IKONOS نمونه مورد مطالعه شهر شهرکر

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:15
دانشجو
دانلود مقاله تهیه نقشه کاداستر زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره IKONOS نمونه مورد مطالعه شهر شهرکر

دانلود-مقاله-تهیه-نقشه-کاداستر-زراعی-با-استفاده-از-تصاویر-ماهواره-ikonos-نمونه-مورد-مطالعه-شهر-شهرکر امروزه تصاویر سنجش از دور به عنوان جدیدترین و بروز ترین اطلاعات در جهت تهیه نقشه و کاربری های اراضی شناخته شده است. این تصاویر به جهت ارائه اطلاعات به هنگام ، تنوع اشکال ، رقومی بودن و امکان پرداز...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به darsifile است. || طراح قالب bestblog.ir