× بستن تبلیغات

دریافت فایل بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق (نمونه موردی: محور حسن آباد اصفهان)

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:23
دانشجو
بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق (نمونه موردی: محور حسن آباد اصفهان)

بررسی-کیفیت-خوانایی-در-پایداری-شهر-خلاق-(نمونه-موردی-محور-حسن-آباد-اصفهان)چکیده :محیط خوانا می تواند به درک بهتر محیط کمک کند. یک تصویر محیطی به طور متفاوت از طریق هر فرد خلق می شود و ارزیابی می گردد. شهر خلاق شهری است که پدیده ای در آن بوجود آمده باشد که خلق کننده انواع...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

فایل آماده بررسی تاثیر نقش مؤلفه های جغرافیایی در گسترش فضایی شهرها

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:23
دانشجو
بررسی تاثیر نقش مؤلفه های جغرافیایی در گسترش فضایی شهرها

بررسی-تاثیر-نقش-مؤلفه-های-جغرافیایی-در-گسترش-فضایی-شهرهاچکیده :پژوهش حاضربه شناخت مؤلفه های جغرافیایی،بهره وری مناسب از مؤلفه ها در جهت توسعه فضایی متناسب و جلوگیری از خطرات احتمالی پرداخته است.این پژوهش جزء تحقیقات بنیادی و کاربردی محسوب می شود و در ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید آنلاین تحقیق بررسی نقش نشانه های شهری بر کیفیت ادراک شهروندان

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:23
دانشجو
تحقیق بررسی نقش نشانه های شهری بر کیفیت ادراک شهروندان

تحقیق-بررسی-نقش-نشانه-های-شهری-بر-کیفیت-ادراک-شهروندانبخشی از چکیده: نشانه های شهری در طول تاریخ یکی ویژگیهای ممتاز معمارانه جهت شناسایی محیط و خوانایی شهرها به شمارمیرفت. بدین معنا که نشانه های هر شهر در ذهن ساکنان، از تأملات و تدققات ویژهای برخوردار بوده است...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید فایل تحقیق بررسی وضعیت مبلمان شهری قلعه تل

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:23
دانشجو
تحقیق بررسی وضعیت مبلمان شهری قلعه تل

تحقیق-بررسی-وضعیت-مبلمان-شهری-قلعه-تلبخشی از چکیده: از زمانی که شهرها شکل گرفتند، مبلمان شهری هم به وجود آمد. امروزه مبلمان شهری به عنوان یک هنر زیبا کننده شهر در صدد است گرافیک شهری ر ا که تاکنون چندان به آن توجه نشده سازمان دهی نماید. هدف ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

کاملترین فایل مقاله بررسی فرصت ها و تعهدات گردشگری روستای رامه با روش sowt

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:22
دانشجو
دانلود مقاله بررسی فرصت ها و تعهدات گردشگری روستای رامه با روش sowt

دانلود-مقاله-بررسی-فرصت-ها-و-تعهدات-گردشگری-روستای-رامه-با-روش-sowt چکیده : گردشگری و اقتصاد گردشگری در عصر حاضر در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهاناست، افزون بر این برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید و دانلود تحقیق نقش حیاط در پایداری معماری خانه های سنتی

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:22
دانشجو
تحقیق نقش حیاط در پایداری معماری خانه های سنتی

تحقیق-نقش-حیاط-در-پایداری-معماری-خانه-های-سنتیبخشی از چکیده: خانه اولین فضایی است که انسان در طول روز از آن تاثیر می پذیرد و حس تعلق را در آن تجربه می نماید. بنابراین با توجه به اهمیت خانه و محیط زندگی سالم با تاثیرپذیری از طبیعت برای ایجاد شرایط ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید اینترنتی تحقیق بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:22
دانشجو
تحقیق بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری

تحقیق-بررسی-روشهای-بکارگیری-فضای-سبز-در-مدرسه-جهت-ارتقاء-یادگیریبخشی از چکیده: در این مقاله به بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز بر یادگیری دانشآموزان پرداخته شده است . هدف از انجام این مقاله بررسی تاثیر فضای سبز بر میزان یادگیری میباشد. روش تحقیق در مقاله حاضر مبتنی بر ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

برترین پکیج تحقیق بررسی تطبیقی هنرکاشی کاری در معماری دوره صفویه

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:22
دانشجو
تحقیق بررسی تطبیقی هنرکاشی کاری در معماری دوره صفویه

تحقیق-بررسی-تطبیقی-هنرکاشی-کاری-در-معماری-دوره-صفویهقسمتی از چکیده: از گذشته تا کنون مساجد یکی از بناهای مهم ومحل اجتماع مردم در شهرها بوده اند که از عناصر مهم در معماری اسلامی به شمار میروند به همین دلیل از هنرهای گوناگون بیشماری مانند شیشه کاری،منبت کار ی،...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق بررسی ساختار هندسی باغ های ایرانی با نگاه به عنصر آب (نمونه موردی: باغ شاهزاده ماهان کرمان)

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:22
دانشجو
تحقیق بررسی ساختار هندسی باغ های ایرانی با نگاه به عنصر آب (نمونه موردی: باغ شاهزاده ماهان کرمان)

تحقیق-بررسی-ساختار-هندسی-باغ-های-ایرانی-با-نگاه-به-عنصر-آب-(نمونه-موردی-باغ-شاهزاده-ماهان-کرمان)قسمتی از چکیده : در مورد باغ ایرانی که تمثیلی از بهشت و کوششی در رسیدن به بهشت آرمانی در این دنای است، نوشته های بسیاری وجود دارد. در این بین تاثری ساختار هندسی، در فرم و شکل کلی باغ های ایرانی و نقش عنصر ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود فایل تحقیق بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی( مطالعه موردی مرکز محله طاهر منصو

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:22
دانشجو
تحقیق بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی( مطالعه موردی مرکز محله طاهر منصور کاشان)

تحقیق-بررسی-طرح-ریزی-کالبدی-محله-سنتی-از-دید-زیباشناسی(-مطالعه-موردی-مرکز-محله-طاهر-منصور-کاشان)بخشی از چکیده: محله رکن اصلی کالبد شهری است و آینده تعادل زندگی اجتماعی در شهرها بستگی بسیار زیادی به حفظ واحد محله دارد . با وجود محله هاست که زندگی در بزرگترین شهرها می تواند دلپذیر و انسانی باشد . برعک...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به darsifile است. || طراح قالب bestblog.ir