× بستن تبلیغات

مقاله ارزیابی شاخصهاي شهر سالم در ناحیه ۳ منطقه۳ شهر مشهد با رویکرد دستیابی به توسعه پایدار ش

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:17
دانشجو
دانلود مقاله ارزیابی شاخصهاي شهر سالم در ناحیه ۳ منطقه۳ شهر مشهد با رویکرد دستیابی به توسعه پایدار ش

دانلود-مقاله-ارزیابی-شاخصهاي-شهر-سالم-در-ناحیه-۳-منطقه۳-شهر-مشهد-با-رویکرد-دستیابی-به-توسعه-پایدار-ش چکیده هدف این نوشتار، ارزیابی شاخصهاي شهر سالم(بهداشتی،زیست محیطی،اقتصادي-اجتماعی) در ناحیه ۳ منطقه ۳ شهر مشهد می باشد.روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد و با استفاده از چک لیست و پرسشنامه انجام گرفت...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود فایل مقاله سیما و بافت جغرافیایی شهرهای ایرانی – اسلامی

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:17
دانشجو
دانلود مقاله سیما و بافت جغرافیایی شهرهای ایرانی – اسلامی

دانلود-مقاله-سیما-و-بافت-جغرافیایی-شهرهای-ایرانی-–-اسلامی چکیده شهر اسلامی شهری است که از هویت مستقل عاری و فاقد نهادهای مد نی، مقررات توسعه یافته ی زندگی شهری، اندیشه ی شهروندی و سایر شاخصهای مشابه بوده است. در الگوی شهر اسلامی، عامل مسلط دین اسلام است ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید مقاله بررسی نقش مسجد در شهر اسلامی (مطالعه موردی، شهر چمستان)

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:17
دانشجو
دانلود مقاله بررسی نقش مسجد در شهر اسلامی (مطالعه موردی، شهر چمستان)

دانلود-مقاله-بررسی-نقش-مسجد-در-شهر-اسلامی-(مطالعه-موردی-شهر-چمستان) چکیده مساجد مهم ترین و غیر قابل رقابت ترین عنصر مذهبی شهر های اسلامی و کانون عبادی،اجتماعی و فرهنگی است.از قرون اولیه اسلامی بنای مسجد نقش ویژه ای در شکل گیری و توسعه شهرهای اسلامی در تمام قلمرو ا...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

پکیج مقاله ماهیت روانشناسی محیط در معماری برای کاهش میزان استرس

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:17
دانشجو
دانلود مقاله ماهیت روانشناسی محیط در معماری برای کاهش میزان استرس

دانلود-مقاله-ماهیت-روانشناسی-محیط-در-معماری-برای-کاهش-میزان-استرس چکیده معماران و طراحان شهري امروزه توجه ويژه اي به شناخت روانشناسانه رفتارهاي انسان دارند. زيرا اين گونه رفتارها با محيط كالبدي ارتباط تنگاتنگي دارد. آنچه روان شناسي محيطي را از ساير شاخه هاي روان...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود مقاله نگاه پدیدارشناسانه به بازآفرینی معناي مسکن

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:17
دانشجو
دانلود مقاله نگاه پدیدارشناسانه به بازآفرینی معناي مسکن

دانلود-مقاله-نگاه-پدیدارشناسانه-به-بازآفرینی-معناي-مسکن چکیده از آنجا که اکثر ساکنین خانه هاي معاصر، با بی روح شدن فضاها مواجه اند و به فضاهاي سکونتشان حس تعلق خاطري ندارند و احساس نارضایتی دارند، این نوشته با روش تحلیل محتوا و با تکنیک مطالعات کتابخان...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

بانک مقاله نمای دو پوسته نماد یک معماری پایدار

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:16
دانشجو
دانلود مقاله نمای دو پوسته نماد یک معماری پایدار

دانلود-مقاله-نمای-دو-پوسته-نماد-یک-معماری-پایدار چکیده پس از ایجاد تحولات زیست- اقلیمی، بسیاری از طراحان خواسته یا ناخواسته به سوی معماری همگام با طبیعت حرکت نمودند. شاید ایجاد نگرش های نوینی چون اکوتک، آغاز این حرکت را نشان می داد، لیکن بیشتر پ...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

خرید ارزان مقاله عنوان بررسی عناصر پایدار اقلیمی در شکل گیری معماری مسکونی شهر شیراز(با رویکرد موضوع

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:16
دانشجو
دانلود مقاله عنوان بررسی عناصر پایدار اقلیمی در شکل گیری معماری مسکونی شهر شیراز(با رویکرد موضوعی به

دانلود-مقاله-عنوان-بررسی-عناصر-پایدار-اقلیمی-در-شکل-گیری-معماری-مسکونی-شهر-شیراز(با-رویکرد-موضوعی-به چکیده کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خود و تنوع آب و هوایی در بخشهای مختلف دارای سبکها و معماری های خاص در منطقه می باشد. لذا گونه هایی از معماری های بومی بوجود آمده که بیشتر توجه به...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

نمونه مقاله نقش تکنولوژی های نوین بر ساختمان های مسکونی (بررسی سیستم مدیریت ساختمان، BMS

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:16
دانشجو
دانلود مقاله نقش تکنولوژی های نوین بر ساختمان های مسکونی (بررسی سیستم مدیریت ساختمان، BMS

دانلود-مقاله-نقش-تکنولوژی-های-نوین-بر-ساختمان-های-مسکونی-(بررسی-سیستم-مدیریت-ساختمان-bms چکیده از کاربرد های تکنولوژی های نوین در ساختمان، می توان به هوشمند سازی و مدیریت مصرف انرژی اشاره نمود. استفاده از این تکنولوژی علاوه بر کاهش مصرف انرژی، سبب ایجاد شرایط مناسب و افزایش آسایش ساکن...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

فایل مقاله بررسی جایگاه طرح های هادی در توسعه پایدار روستاهای کشور (نمونه موردی: روستای اردوشاهی ا

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:16
دانشجو
دانلود مقاله بررسی جایگاه طرح های هادی در توسعه پایدار روستاهای کشور (نمونه موردی: روستای اردوشاهی ا

دانلود-مقاله-بررسی-جایگاه-طرح-های-هادی-در-توسعه-پایدار-روستاهای-کشور-(نمونه-موردی-روستای-اردوشاهی-ا چکیده طرح هادی یکی از فراگیرترین و مؤثرترین طرح هـای توسـعه و عمـران در سـطح روسـتاها بـه شـمار مـی رود و مـی توانـد شتاب بخش توسعه پایدار روستایی باشد. این طرح عمدتا جنبه های کالبدی روستاها را مو...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->

دریافت فایل مقاله تجارب جهانی مداخله در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: طرح نوسازی مرکز شهر اسپری

دوشنبه 26 شهريور 1397
21:16
دانشجو
دانلود مقاله تجارب جهانی مداخله در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: طرح نوسازی مرکز شهر اسپرینگفیل

دانلود-مقاله-تجارب-جهانی-مداخله-در-بافت-های-فرسوده-شهری-(نمونه-موردی-طرح-نوسازی-مرکز-شهر-اسپرینگفیل چکیده با توجه به ضرورت بهره برداری بهینه از ظرفیت های درونی شهرها در برنامه ریزی توسعه شهری، سیاست های ساماندهی عرصه های فرسوده ی شهری موضوع این تحقیق می باشد. در این راستا به منظور استفاده از تجر...دانلود فایل


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به darsifile است. || طراح قالب bestblog.ir